Ασπρόμαυρη καλλιτεχνική φωτογραφία

"If the photographer is interested in the people in front of his lens, and if he is compassionate, it's already a lot.

The instrument is not the camera but the photographer."

Eve Arnold

Καλλιτεχνική Φωτογραφία ΠροσωπογραφίαΑσπρόμαυρη Φωτογραφία
Ασπρόμαυρη Καλλιτεχνική Φωτογραφία

"Me, I do not try to understand.

For me, the most beautiful thing is to wake up, to go out and to look. At everything."

Josef Koudelka

Ασπρόμαυρη Καλλιτεχνική ΦωτογραφίαΑσπρόμαυρη Καλλιτεχνική Φωτογραφία ΤσίρκοΑσπρόμαυρη Καλλιτεχνική Φωτογραφία Τοπίο